فهرست محصولات

نام فعال دسته نام محصول
۱ شركت عصر گویش پرداز متنمنابع زبانیمتون خام پیكره متنی حقوقی فارسی
۲ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی (پژوهشكده متن كاوی نور) متنمنابع زبانیمتون خام خرید و انتشار نسخه رقومی كتاب فرهنگ طیفی
۳ شركت عصر گویش پرداز متنمنابع زبانیمتون خام پیكره متنی پزشكی فارسی
۴ بنیاد زبان و ادب فارسی شهید محمد رواقی(دانشگاه بهشتی) متنمنابع زبانیمتون خام پیکره زبانی بنیاد شهید رواقی
۵ مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی نور (شركت نور رایانه سپهر) متنمنابع زبانیمتون خام پیكره نور
۶ مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی نور (شركت نور رایانه سپهر) متنمنابع زبانیمتون خام پیكره متنی اشعار
۷ آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد متنمنابع زبانیمتون خام پیكره قرآنی فرقان
۸ مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی نور (شركت نور رایانه سپهر) متنمنابع زبانیمتون خام پیكره حجیم برچسب خورده عمومی
۹ مركز تحقیقات مخابرات ایران متنمنابع زبانیمتون خام پیکره همشهری
۱۰ شركت پكتوس متنمنابع زبانیمتون خام بانک عبارات معمول
۱۱ دانشگاه كردستان متنمنابع زبانیمتون خام پیكره متنی خام زبان كردی
۱۲ گروه پژوهشی ئاسوسافت متنمنابع زبانیمتون خام پیکره دادگان گفتاری کردی سورانی ئاسوسافت، پیکره متنی کردی سورانی ئاسوسافت
۱۳ شركت آرمان رایان شریف متنمنابع زبانیمتون خام دادگان عبارات چند كلمه ای و كلمات مركب فارسی
۱۴ آزمایشگاه زبانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران متنمنابع زبانیمتون خام پیکره متنی زبان فارسی
۱۵ طرحهای ابتكاری و هوشمند اندیشه آیینه ایرانیان متنمنابع زبانیمتون خام دیکشنری فارسی
۱۶ شركت عصر گویش پرداز متنمنابع زبانیمتون خام گرامر محاسباتی فارسی
۱۷ آزمایشگاه زبانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران متنمنابع زبانیمتون خام پیکره متنی زبان فارسی
۱۸ شركت عصر گویش پرداز متنمنابع زبانیمتون خام پیكره متنی عمومی فارسی
۱۹ آزمایشگاه هوشمند چند رسانه ای (IMS) دانشگاه صنعتی امیركبیر متنمنابع زبانیمتون خام دادگان اذكار نماز
۲۰ شركت پكتوس متنمنابع زبانیمتون خام بانک کلمات بسیط فارسی
۲۱ مركز تحقیقات مخابرات ایران متنمنابع زبانیهستان‌شناسی و فرهنگ‌نامه گراف مفاهیم قرانی «قران‌نگار»
۲۲ مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی نور (شركت نور رایانه سپهر) متنمنابع زبانیهستان‌شناسی و فرهنگ‌نامه مجموعه فرهنگ واژگان
۲۳ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك) متنمنابع زبانیهستان‌شناسی و فرهنگ‌نامه اصطلاح نامه آموزش
۲۴ مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی نور (شركت نور رایانه سپهر) متنمنابع زبانیهستان‌شناسی و فرهنگ‌نامه اصطلاح نامه و دانش نامه
۲۵ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك) متنمنابع زبانیهستان‌شناسی و فرهنگ‌نامه پایگاه وب اصطلاح نامه ها
۲۶ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك) متنمنابع زبانیهستان‌شناسی و فرهنگ‌نامه سامانه واژه های كنترل شده
۲۷ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك) متنمنابع زبانیهستان‌شناسی و فرهنگ‌نامه روزآوری اصطلاح نامه های حوزه علوم انسانی
۲۸ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك) متنمنابع زبانیهستان‌شناسی و فرهنگ‌نامه روزآوری اصطلاح نامه های حوزه علوم پایه
۲۹ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك) متنمنابع زبانیهستان‌شناسی و فرهنگ‌نامه روزآوری اصطلاح نامه فنی-مهندسی
۳۰ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك) متنمنابع زبانیهستان‌شناسی و فرهنگ‌نامه روزآوری اصطلاح نامه كشاورزی

صفحه‌ها

درباره طرح

زبان و خط هر کشور از جمله دارایی های فرهنگی و نیز میراث ارزشمند بشری به شمار می روند. با رشد فناوری اطلاعات و همچنین با توجه به گسترش اینترنت، مرزهای تاثیرگذاری خط و زبان از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است. به دلیل اهمیت حفظ و نگهداری از زبان و خط فارسی در محیط رایانه‌ای نیاز به فعالیت‌های حوزه پردازش زبان طبیعی بیش از پیش احساس می‌شود.

 

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبر نامه جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع این حوزه.

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۱۴۵ - ۸۴۹۷۷۹۲۹
  • رایانامه: pclp@itrc.ac.ir