اولين پيمايش تخصصي فعالین حوزه خط و زبان فارسی آغاز شد

پیرو اهتمام جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت ارتقاء خط و زبان فارسی در فضای مجازی و فراهم‌سازی بسترهاي توسعه آن، طرح ملي با عنوان «رایازبان فارسی» و با هدف «تأمین و ارتقای زیرساخت‌‌های تقویت خط و زبان فارسی» و «توسعه و رونق بازار خدمات بومی» در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات آغاز به كار نمود.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات،‌ در اين راستا حمایت از بخش خصوصی، تدوین مدل‌های حمایتی متنوع، تأمین زیرساخت‌های هزینه‌بر توسعه خدمات و توجه به توانخواهان به عنوان کاربران ویژه در دستور كار اين طرح قرار گرفته است.

طرح رايازبان فارسي مبتني بر اهداف فوق­الذكر جهت شناسايي فعالان زيست بوم، ارزيابي توانمندي شركتهاي داخلي و تعيين نيازمنديهاي بخش خصوصي، براي اولين بار اقدام به اجراي پيمايش تخصصي رايازبان فارسي در كشور نموده است.

اين فعاليت با رصد دقيق بازار، مي تواند شناخت بهتري از شرايط لازم براي توسعه كسب و كارهاي مرتبط با بخش خصوصي و دولتي فراهم كند.

به اين منظور اطلاعات اوليه بخشي از ذینفعان و بازیگران مختلف در سايت طراح رايازبان فارسي به آدرس pclp.itrc.ac.irقرار گرفته است كه جهت تكميل اطلاعات نياز به مشاركت حداكثري فعالين حوزه خط و زبان فارسي مي­باشد. لذا از کلیه فعالین اين حوزه خصوصا شركت­هاي خصوصي دعوت می‌شود با مراجعه به سايت مذكور، موارد اصلاحي و تکمیلی خود را اعمال نمايند و به ما در راستای تدوين برنامه عملياتي جامع­تر و دقيق­تر ياري رسانند تا در آينده شاهد توسعه اين فناوري و كسب و كارهاي مرتبط با آن در كشور باشيم.